Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni - Metamorfoza strony przy pomocy CSS

Zrealizowanie metamorfozy strefy biletowej dla Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni było bardzo ciekawym zadaniem. Praca polegała na odświeżeniu serwisu biletowego Centrum i upodobnieniu go jednocześnie do wdrażanego nowego layoutu zasadniczej strony Centrum Naukowego.

Wyzwanie polegało na tym, że nałożone było znaczne ograniczenie. Z uwagi na to, że strefa biletowa prowadzona jest przez zewnętrznego partnera, wprowadzenie zmian możliwe było jedynie poprzez CSS.

Jak się okazuje, bez ingerencji w kod HTML możemy dokonać naprawdę sporych zmian. Wydaje mi się, że zadanie się powiodło, a strefa biletowa zyskała na czytelności.

Luty 2020
Piotr