TYTAX

Wdrożenie zmian w Sklepie internetowym TYTAX zrealizowane zostało przez https://piotrkowalski.pw . Prace obejmowały implementację nowych makiet otrzymanych w postaci plików JPEG, optymalizację prędkości działania oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności.